GTL Fuel Marine

Shell GTL Fuel Marine

Sinds augustus 2015 leveren wij Shell GTL Fuel Marine voor de beroepsvaart.  

 

Verkrijgbaar vanuit het Bunkerstation Janna of Bunkerboot Ida.

 

Lees hieronder meer over de Shell GTL Fuel Marine

Shell GTL Fuel is een synthetische diesel brandstof die schoner verbrandt dan conventionele diesel uit aardolie. De brandstof produceert daardoor minder lokale uitstoot (stikstofoxiden, NOx, zwaveloxiden, SOx) en ook minder zichtbare zwarte rook (fijnstof). De synthetische eigenschappen houden uw motor in topconditie en zal de vitale motoronderdelen beschermen. Dit alles geeft betere prestaties met minder lokale emissies als resultaat. Gebruik dus Shell GTL Fuel en houd uw motor en lokale omgeving in topconditie.

 

Wat is Shell GTL Fuel?
GTL staat voor Gas-To-Liquids, een vloeibare product gemaakt van aardgas. Het omzetten van gas in een vloeibare product is een complex chemisch proces, dat Shell al sinds 1970 aan het optimaliseren is. Uit dit complexe proces komen verschillende GTL producten waaronder GTL-nafta, GTL-n-paraffine GTL kerosine, GTL gasolie & GTL basisolie.

 De belangrijkste voordelen:
•    Helpt om de lokale uitstoot te verminderen
•    Minder roetdeeltjes
•    Minder zichtbare rook
•    Minder penetrante geur
•    Aangenamere vaarervaring
•    Direct zonder investeringen toepasbaar (nieuwe en oudere dieselmotoren)
•    Kan helpen om het motorgeluid te verminderen

Producteigenschappen:
•    Vrijwel zwavelvrij
•    Vrijwel aromaatvrij
•    Vrijwel reukloos
•    Niet giftig*
•    Goed biologisch afbreekbaar
•    Hoog cetaangetal
•    In gebruik, vergelijkbaar met diesel
 
*Shell GTL Fuel is geclassificeerd als minder schadelijk dan standaard diesel volgens CLP-verordening CLP-verordening 1272/2008, zodat omstanders minder gezondheidsrisico’s lopen wanneer Shell GTL Fuel wordt gebruikt.

 

Direct contact

Contactpagina